Provozní řád mycí linky

Pro zaručení optimální péče o Vaše vozidlo Vás žádáme o bezpodmínečné dodržení následujících pokynů k použití mycí linky. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na obsluhu mycí linky.

Dodržujte:

 • Uvedené technické pokyny tj. zejména: v průběhu mytí VYPNĚTE MOTOR, zajistětevozidlo proti pohybu, NETOČTE VOLANTEM, NEZAPÍNEJTE STĚRAČE.
 • Po skončení mytí (rozsvícení zeleného světla na signalizaci mycí linky) OPUSŤTE PROSTOR MYCÍ LINKY a zkontrolujte brzdy.
 • Veškeré pokyny obsluhy mycí linky.

Před vjezdem do mycí linky:

 • Zasuňte nebo odšroubujte antény a jiná přídavná zařízení.
 • Zavřete všechna okna.
 • Sejměte veškeré střešní nosiče či střešní nástavby.

Nevjíždějte do mycí linky:

 • PŘESAHUJE-LI VAŠE VOZIDLO JAKÝKOLI Z NÁSLEDUJÍCÍCH ROZMĚRŮ:
  - max. výška 4,20 m
  - max. šířka 2,55 m
 • Má-li Vaše vozidlo nový nebo nevytvrzený lak.
 • Pokud Vaše vozidlo stálo delší dobu na přímém slunci (hrozí nebezpečí prasknutí čelního skla).
 • Pro udržení barevné stálosti plachet a ostatních konstrukčních prvků vozidla doporučená frekvence mytí min 1x měsíčně.
 • V případě nedodržení doporučené frekvence a mytí silně znečištěného vozidla neneseme zodpovědnost za kvalitu umytí jedním cyklem mycí linky.

Vezměte prosím na vědomí, že neneseme jakoukoli odpovědnost:

 • Za škody vzniklé v důsledku porušení nebo nedodržení výše uvedených pokynů k použití mycí linky.
 • Za škody vzniklé na odstávajících nebo řádně neupevněných částech Vašeho vozidla jako jsou např. ozdobné disky, registrační značky,neupevněná zpětná zrcátka a jejich skla, skládací střechy, sluneční ochrany, majáčky, vně umístěná rezervní kola,poškozené části vozidel, nebo jakékoli další přídavné doplňky dodatečně namontované na Vašem vozidle (spoilery, a jiné nesériové vybavení).
 • Za škody vzniklé v důsledku netěsnosti vašeho vozidla.
 • Za škody oznámené po odjezdu Vašeho vozidla z prostoru mycí linky.